Wat is projectmanagement nu precies? En wat kun je ermee in de toekomst?

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Middels projectmanagement worden projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd én afgerond. Het uiteindelijke doel hiervan is om projecten op tijd, binnen budget en volgens afspraken op te leveren.

Wat betekent projectmanagement precies?

pro·ject (hetomeervoud: projectenvooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct

ma·nage·ment (heto) het leiden van een bedrijf of instellingdegenen die belast zijn met management

Volgens de Van Dale betekent projectmanagement dus het volgende: Het leiden van vooraf omschreven werkzaamheden die gezamenlijk verricht worden en leiden tot een eindproduct.

Dat vertelt ons al iets meer, toch?

Elke organisatie gebruikt projectmanagement. Of het nu gaat om het leidinggeven aan een verkoopteam, het organiseren van een modeshow, het planmatig verbouwen van een huis of het bouwen van je eigen nieuwbouwhuis. Het zijn vaak taken die door één persoon uitgevoerd kunnen worden. Gaat het om grotere projecten zoals het bouwen van een geheel nieuwe wijk, het aanleggen van een nieuwe snelweg, het runnen van een salesteam bij een miljoenenbedrijf of het bouwen van een brug dan heb je aan één persoon niet genoeg. Dit soort projecten worden geleid door een geheel team. Deze projectgroep of een projectorganisatie moet met oplossingen komen om het plan zo efficient mogelijk te volbrengen.

Je kan projectmanagement ook inzetten om grotere organisatie- en management problemen op te lossen. Deze problemen hebben te maken met bijvoorbeeld het bepalen van een strategie, het bestuur van de organisatie, investeringsbeslissingen, ICT, HRM, kwaliteit, klantgerichtheid en marketingactiviteiten. Alles wat buiten de standaard routines valt wordt dan een project. Hierin is de samenwerking tussen plan en uitvoering minder makkelijk, waardoor de processen vaak langer duren en minder efficiënt verlopen. De inzet om het aan te pakken als een project middels projectmanagement biedt hiervoor een oplossing.

Maar, wat betekent projectmanagement in de technische sector?

Binnen de sector techniek vallen een aantal losse sectoren. Deze sectoren zijn gebaseerd op de werkzaamheden die er uitgevoerd worden. Zo is er een sector verdeling in Infra, Maritiem, Energie, Overheid en Aerospace. Allemaal zijn deze mensen via het gebruik van technisch inzicht bezig om complexe processen te onderzoeken of te gebruiken, om daarmee een functioneel eindresultaat te bereiken.

Hoe beheers je een project met projectmanagement?

In deze branches zijn er drie factoren belangrijk als het gaat om een succesvol eindresultaat. Dit zijn tijd, geld en scope. Het is belangrijk om deze driehoek als projectmanager altijd intact te houden. Let je op je tijd, dan zal je hier met je budget ook rekening mee houden en zo beweegt je uiteindelijke doel (scope) ook weer mee. Is er tijd te weinig? Dan is er meer geld nodig om het project af te ronden en iedereen die er werkzaam is van zijn maandelijkse loon te voorzien. Zo schuift het uiteindelijke doel ook weer op.

In veel grote organisaties binnen de technische deelsectoren worden externen vaak tijdelijk ingezet om projecten te leiden. Dit kan zijn via een detacheringsbureau of de inhuur van een ZZP’er. Het komt ook vaak voor dat projecten van tijdelijke aard zijn. Veel bedrijven maken dan de keuze om projectleden niet in vast dienstverband aan te nemen. Ze huren personeel in via een detacheringsbureau. Het voordeel hiervan is dat personeel direct op het juiste niveau mee kan draaien. Tijdens de projecten werkt de specialist dan voor de projectorganisatie en tekent een projectcontract bij het detacheringsbureau.

Jij als specialist staat voor een echte uitdaging. Het komt vaak voor dat projecten uitlopen, budgetten worden overschreden en doelstellingen worden niet gerealiseerd omdat bovenstaande driehoek niet in balans is. Daarom is een samenwerking tussen het hele projectteam zo belangrijk! Jij kan door jouw expertise in het projectteam je collega’s laten uitblinken in waar zij goed in zijn. En zij kunnen dit op hun beurt ook weer bij jou. Jullie project heeft zo meer kans om binnen deze belangrijke factoren te blijven! Lukt dit niet? Dan weet je hoe je dit zo efficiënt mogelijk op kan lossen door je scholing. Daarom is het heel belangrijk om jezelf continue te blijven scholen en een specialisten niveau te krijgen en te behouden binnen jouw vakgebied.

En hoe wordt projectmanagement toegepast in de praktijk?

Je werkt in een team, vooral als het grote projecten zijn. Je team is afhankelijk van de grootte van het project. In jouw team zit een risicomanager, een projectplanner, cost controller, contractmanager, kwaliteitsmanager, systems engineer, omgevingsmanager en informatiemanager. Dus dan is dit misschien wel de belangrijkste vraag: Hoe wordt projectmanagement in de praktijk toegepast door projectmanagers?

Alvast weten met welk vakgebied jij affiniteit hebt?

Doe de persoonlijkheidstest en find out!

Maak de test

De methodieken in projectmanagement

Er zijn verschillende methodieken waarmee gewerkt wordt binnen projectmanagement. Eigenlijk zijn methodieken verschillende methodes om een project te managen. Deze methoden zijn vaak vaste manieren van handelen of werken. Al deze methodieken hebben dezelfde kenmerken; er wordt gedacht en gehandeld vanuit een resultaat. Daarnaast is het gebruiken van een methodiek niet het doel, maar juist het middel om tot het resultaat te komen. Ze zijn ontzettend belangrijk binnen projectmanagement, omdat ze sturing en houvast geven aan een project. Je project word opgedeeld in hapklare brokken, je kan altijd terugvallen op je methode en het geeft je project een meetbaar doel (scope).

De methodieken waar veel organisaties binnen de technische sectoren om vragen zijn PRINCE2 en IPMA. Maar wat zijn dan de verschillen tussen deze methodieken?

Hoe werkt de PRINCE2 methodiek?

PRINCE2 is de basis van veel projectmanagement aanpakken en de standaard voor het optuigen van een project. Voluit betekent het: PRojects IN Controlled Environments, version 2. en de laatste update dateert uit 2017.

PRINCE2 werkt met vaste kaders waarvan vaak heel uitgebreide ‘handboeken’ zijn die verschillende formats en checklijsten bevatten. Dat vraagt om situationeel afwijken en een selectieve toepassing.

Deze methodiek werd vroeger ontwikkeld voor ICT-projecten, maar is later met de verbeterde en uitgebreide versie in 1996 ook in gebruik genomen als projectmanagement methode voor alle typen projecten. In Nederland werkten we sinds 1997 met PRINCE2. De PRINCE2-certificering die je na het behalen van je examen ontvangt, is een bewijs van bekwaamheid op het gebied van projectmanagement, en staat dus goed op je cv!

Hoe werkt de IPMA methodiek?

IPMA is feitelijk geen methode maar een verzameling van 46 competenties waar IPMA er voor een certificering 23 van toetst. IMPA staat voor International Project Management Association.

IPMA heeft als uitgangspunt dat een jij voor de beheersing van projectmanagement of programmamanagement over bepaalde competenties moet beschikken. Tijdens je traineeship leer je deze competenties te beheersen voor jezelf en toe te passen.

 

PRINCE2 gebruik je voor multidisciplinaire projecten waarbij veel sectoren samenkomen. IPMA draait om de ontwikkeling van jou als persoon.

Projectmanagement methodieken zijn dus het gereedschap van de projectleider. Doe je de gereedschapskist van de projectleider open, dan zitten hier elementen uit methodieken in, persoonlijk talent, competenties en een dosis inzicht. Je gebruikt deze gereedschapskist altijd waar nodig en dit is precies wat jij leert tijdens je traineeship projectmanagement bij Deg. Daarnaast haal jij hier tijdens je traineeship meteen je certificeringen voor. Hoe handig is dat?

 

Wil je jezelf specialiseren tot projectmanager in de technische sector?

Nice! Door het volgen van een traineeship leer jij de basis in een verkort traject. Daarnaast doe je ontzettend veel ervaring op door een kijkje in ‘de projectenkeuken’ te nemen op grote projecten in Nederland. Hier leer je van je job coach op locatie en natuurlijk door gewoon te doen! Je gaat je specialiseren in het tweede jaar en kiest een vakgebied uit. Wat is jouw specialisme? Is dit risicomanagement, of bijvoorbeeld financieel management? Vanuit daar werk je verder aan je onderzoeksopdracht en mag jij je na afloop van je traineeship specialist noemen!

Wij helpen je natuurlijk graag verder met je traineeship projectmanagement bij Deg.

2018-11-27T12:00:41+00:00 20 november 2018|Projectmanagement|